?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 新型U米帆布(厂家) - 沛_煜美泰通保温徏材有限公?/title> <link charset="gb2312" href="/template/yumei/css/indexcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/template/yumei/js/indexjs.js"></script> <link href="/template/yumei/css/allbag.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--l对路径外部样式的引?-> <!--抬头--> <div class="top_bg"> <div id="top" class="box"> <div class="top_l fl">沛_煜美泰通保温徏材有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">PAP胶带</a>?a href="/supply/">塑帖箔h</a>?a href="/news/">地暖边角条多钱一q米</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/div> <div class="top_r fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/33481/stat/"></script> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="head_bg"> <div id="head" class="box"> <img src="/uploads/logo/20180528113442.png" alt="沛_煜美泰通保温徏材有限公? width="1100"/> <div class="clear"></div> </div> </div> <!--end--> <!--D--> <div class="nav_bg"> <!--定义区块的大背景Q一般ؓ100%q铺--> <div class="nav box"> <!--定义区块的idQ用class="box"定义区域固定宽度居中Q即版面居中--> <ul> <li id="aa0"><a href="/" rel="nofollow">|站首页</a></li> <li id="aa1"><a href="/about" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li id="aa2"><a href="/supply" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li id="aa3"><a href="/news" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li id="aa6"><a href="/about/about2.html" rel="nofollow">产品视频</a></li> <li id="aa6"><a href="/about/about3.html" rel="nofollow">车间实景</a></li> <li id="aa9" style="background:none;"><a href="/contact" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <!--此段JS必须攄在导航代码以?-> <script type="text/javascript"> // JavaScript Document var curUrl = location.pathname.substr(1); if(curUrl.indexOf("about")>-1){ if(curUrl.indexOf("about2")>-1){ document.getElementById('aa6').className=" a_nav"; }else{ document.getElementById('aa1').className=" a_nav"; } }else if(curUrl.indexOf("supply")>-1){ document.getElementById('aa2').className=" a_nav"; }else if(curUrl.indexOf("news")>-1){ document.getElementById('aa3').className=" a_nav"; }else if(curUrl.indexOf("contact")>-1){ document.getElementById('aa7').className=" a_nav"; }else if(curUrl.indexOf("contact")>-1){ document.getElementById('aa7').className=" a_nav"; }else{ document.getElementById('aa0').className=" a_nav"; } </script> <!--end--> <!--qȝ?-> <script type="text/javascript" src="/template/yumei/js/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/yumei/js/sl-1.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $.focus("#focus001"); }); </script> <div class="focus" id="focus001"> <ul id="slides"> </ul> </div> <!--end--> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20180609053639.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180528114118.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180609053652.jpg"; document.getElementById("slides").innerHTML='<li><div style="background:url('+picarr[1]+') center no-repeat;"></div></li><li><div style="background:url('+picarr[2]+') center no-repeat;"></div></li><li><div style="background:url('+picarr[3]+') center no-repeat;"></div></li>'; </script> <style> .focus_n{display:none;} </style> <div id="bodycon"> <div id="left"> <!--"../#innewclu!#/#left#/pr-left##!"--> <div class="list fl"> <div class="list_t"><b>产品分类</b>Product Categories </div> <div class="list_d"> <div class="top10"></div> <style> #classimgshow1{_width:24images/eaf6ba9192ea429980f8e2c05a91d014.gifpx;width:240px;_height:50px; height:50px;_line-height:50px;line-height:50px; border-bottom:1px solid #666; background:url(0) no-repeat left; _padding-left:15px;padding-left:15px;} #classimgshow1 a{color:#0;text-decoration:none;} #classimgshow2{_width:225px; width:225px;_height:5images/eaf6ba9192ea429980f8e2c05a91d014.gifpx; height:50px;_line-height:50px;line-height:50px; background:url(0) no-repeat left; _padding-left:20px;padding-left:20px;} #classimgshow2 a{color:#0;text-decoration:none;} .clear{height:0; overflow:hidden; clear:both;} </style> <div id='classimgshow1'> <a href="/jsjl/">胶水pd</a></div> <div id='classimgshow1'> <a href="/jdjl/">胶带pd</a></div> <div id='classimgshow1'> <a href="/dnjl/">地暖pd</a></div> <div id='classimgshow1'> <a href="/whjl/">外护pd</a></div> <div id='classimgshow1'> <a href="/tfjl/">通风pd</a></div> <div id='classimgshow1'> <a href="/nhjl/">耐火pd</a></div> <div id='classimgshow1'> <a href="/fsjl/">防水pd</a></div> <div id='classimgshow1'> <a href="/bwcl/">保温辅料</a></div> <div class="top20"></div> </div> <div class="list_m"></div> </div> </div> <div id="center"> <!--"../#innewclu!#/content!pcontent#"--> <style> #igetxt{width:96%; height:auto;} #igetxt ul{list-style:none; list-style-type:none; margin:0px; padding:0px;} #igetxt ul li{ padding:0px; margin:0px; _padding:0px; _margin:0px;list-style:none;float:left; line-height:20px; border:1px solid #D9D9D9; margin-left:6px;_margin-left:6px; padding:5px;cursor:pointer; cursor:hand;margin-bottom:4px;_margin-bottom:4px;} #igetxt ul li h3{font-size:13px; font-weight:bold; padding:0px; margin:0px;} .txtgetshow{width:95%; padding:6px 0px; line-height:23px;} .pcontent_title_h4{width:840px}; </style> <script language="javascript"> function resizeimage(objImg) { var w0=0; var w1=800; var h0=0; var h1=0; if (objImg.width>w1) { w0=objImg.width; h0=objImg.height; h1=w1/w0*h0; objImg.style.width=w1; objImg.style.height=h1; } } </script> <div id="bodycontent" class="mianbxContent" style="height:25px;width:90%;text-align:right;"> 您的位置: <a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/whjl/">外护pd</a> > <a href="/supply/91.html"> 新型U米帆布</a> </div> <div class="pcontent_title_h4" style="margin: 0 auto;line-height:180%;"> <h1 style="color:#181818;margin:2pt 0pt 2pt 0pt; text-align:center"> <strong> 新型U米帆布</strong></h1> </div> <div id="bodycontent"><p>本文链接Q?a href='http://www.jjwwfc.tw/supply/91.html'>http://www.jjwwfc.tw/supply/91.html</a>     旉Q?019/3/8 0:00:00<br/> 相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e5%a4%96%e6%8a%a4%e7%b3%bb%e5%88%97'>外护pd</a>,<a href='/key.aspx?k=+%e6%96%b0%e5%9e%8b%e7%ba%b3%e7%b1%b3%e5%b8%86%e5%b8%83%e4%bb%b7%e6%a0%bc'> 新型U米帆布h</a>,<a href='/key.aspx?k=+%e6%96%b0%e5%9e%8b%e7%ba%b3%e7%b1%b3%e5%b8%86%e5%b8%83%e6%89%b9%e5%8f%91'> 新型U米帆布批发</a>,</p></div> <!--详情--> <div class="product_content" style="width:820px;margin: 0 auto;line-height:180%;"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33481/201903081113086513348119723.jpg" /><br /> 新型<a href="http://www.jjwwfc.tw/supply/88.html" target="_blank">U米帆布</a>是一U新型的产品Q在制作的过E中d了一些新的纤l材质,让他们整体Ş成一个网Qv到很好的隔绝层,新型U米<a href="http://www.jjwwfc.tw/supply/27.html" target="_blank">帆布</a>h体的布料q是保留原有布料的柔软性,怸L很柔软的Q不会因为折叠或是在反复使用发生损坏Q新型纳c_布可以反复多ơ的q行应用Q新型纳c_布经q新技术的处理以后Q整体的使用寿命有了明显的g长,辑ֈ的提升了使用旉Q在整体的用过E中Zh很好的三防效果,q具有很好的防外线功能Q不会轻易的老化或是损坏Q所以新型纳c_布也可以说是q方面品的一个创斎ͼq速的在我们国内市Z得到q泛的应用,新型U米帆布的一些具体的情况可以随时的进行电话咨询?br /> </div> <!--end 详情--> <div id="bodycontent"> <a href='/supply/92.html' class="pshangxia">上一条:金属屋面专用聚酯?/a> <a href='/supply/89.html' class="pshangxia">下一条:新型U米ȝ帆布</a> </div> <div id="bodycontent" style="height:10px;"></div> <div id="bodycontent" style="border:1px dashed #ccc; text-align:left;"> <div style="border-bottom:1px solid #ccc; padding-top:5px;padding-bottom:5px;" class="pro_detail_rel_hd">  <strong>相关产品</strong> </div> <div id="bodycontent" class='pro_detail_rel_item'> <div style="width:250px; float:left; text-align:center; padding:8px;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;"> <a href='/supply/34.html' rel="nofollow" title='不干胉布'> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33481/201806121825230853348159122.png?path=www.jjwwfc.tw/uploads/cp/201806121825230853348159122.png" width="250" height="187" border="0"style="border: 1px solid #C0C0C0"></a><br> <a href='/supply/34.html' rel="nofollow" title='不干胉布'>不干胉布</a></div> <div style="width:250px; float:left; text-align:center; padding:8px;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;"> <a href='/supply/91.html' rel="nofollow" title=' 新型U米帆布'> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33481/201903081113086513348119723.jpg?path=www.jjwwfc.tw/uploads/cp/201903081113086513348119723.jpg" width="250" height="187" border="0"style="border: 1px solid #C0C0C0"></a><br> <a href='/supply/91.html' rel="nofollow" title=' 新型U米帆布'> 新型U米帆布</a></div> <div style="width:250px; float:left; text-align:center; padding:8px;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;"> <a href='/supply/89.html' rel="nofollow" title='新型U米ȝ帆布'> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33481/201903081111599023348143091.jpg?path=www.jjwwfc.tw/uploads/cp/201903081111599023348143091.jpg" width="250" height="187" border="0"style="border: 1px solid #C0C0C0"></a><br> <a href='/supply/89.html' rel="nofollow" title='新型U米ȝ帆布'>新型U米ȝ帆布</a></div> </div> <div id="bodycontent" class="pro_detail_rel_item"></div> </div> <div id="bodycontent" style="border:1px dashed #ccc; text-align:left;"> <div style="border-bottom:1px solid #ccc; padding-top:5px;padding-bottom:5px;" class="pro_detail_rel_hd">  <strong>相关新闻</strong> </div> <div id="bodycontent" class='pro_detail_rel_item'> </div> <div id="bodycontent" class="pro_detail_rel_item"></div> </div> <div id="bodycontent" style="height:10px;"></div> </div> <div id="right"> <!--"../#innewclu!#/#right#/pr-right##!"--> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="top50"></div> <!--版权--> <div class="footer_bg"> <div class="footer box"> <div class="top20"></div> <div class="footer_l fl"> <ul> <li> <p><a href="/supply" rel="nofollow">产品展示</a></p> <a href="/jsjl/" rel="nofollow">胶水pd</a> <a href="/jdjl/" rel="nofollow">胶带pd</a> <a href="/dnjl/" rel="nofollow">地暖pd</a> <a href="/whjl/" rel="nofollow">外护pd</a> <a href="/tfjl/" rel="nofollow">通风pd</a> <a href="/nhjl/" rel="nofollow">耐火pd</a> <a href="/fsjl/" rel="nofollow">防水pd</a> <a href="/bwcl/" rel="nofollow">保温辅料</a> </li> <li> <p><a href="/about" rel="nofollow">关于我们</a></p> <a href="/about" rel="nofollow">公司?/a> <a href="/contact" rel="nofollow">联系我们</a> <a href="/sitemap.html">|站地图</a> <a href="/sitemap.xml">xml</a> </li> <li class="cont_w"> <p><a href="dgweb-91109.html">联系我们</a></p> 沛_煜美泰通保温徏材有限公?br> 地 址Q河北省河间市米各庄开发区<br> c话:0317-3801268<br> 手 机:17731740607 /卫经?br> 备案P<a target="_blank" rel="nofollow" style="display: inline-block;font-size: 12px;">冀ICP?8016336?1</a> <br> </li> </ul> </div> <div class="footer_r fr"> <img width="150px" src="/template/yumei/images/20170822174552_1665882094.jpg" /></div> <div class="clear"></div> <div class="top20"></div> <div class="copy">沛_煜美泰通保温徏材有限公?Copyright </div> <div class="copy">地暖边角条哪家好Q供应订做多钱Q橡塑帖厂家怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供橡塑脓、PAP胶带厂家、地暖边角保温条、PAP胶带生厂家{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?br/> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-03-31/"></script></div> </div> </div> <!--l束--> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <a href="http://www.jjwwfc.tw/"><span class="STYLE1">ֿ3ƻ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>